For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

IMPORTANT NOTICE

The Roadworthy Test Station will be closed as of 21 October 2016 untill 01 December 2016 due to necessary upgrading work.

We apologize for the inconvenience caused during this time.

 

BELANGRIKE KENNISWEGING

Die Padwaardigheids Toets Stasie sal gesluit wees vanaf 21 Oktober 2016 tot 01 Desember 2016 vir noodsaaklike opgraderings werk.

Verskoning word aangebied vir die ongerief hierdeur veroorsaak.