For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Langeberg Municipal Office will be closed from 12:00 on Friday, 22 December 2017 and will re-open on Monday, 8 January 2018. Outside pay-points in all the towns will be open for payments of accounts. Normal standby, refuse removal and emergency services will still be rendered during this period.

However, waste collection will be rescheduled on the Public Holidays. Your waste will not be removed on Monday 25th December 2017 and 01 January 2018, but on Tuesday 26th December 2017 and 2nd January 2018.

For any emergency contact: 0860 88 11 11

 

Die kantore van die Langeberg Municipaliteit sal gesluit wees

 

Die kantore sluit op Vrydag, 22 Desember 2017 om 12:00 en heropen Maandag, 8 Januarie 2018. Buite betaal-punte in al die dorpe sal oop wees vir die betaling van rekeninge. Normale Bystand, vullisverwydering en nooddieste sal nog gedurende hierdie tydperk gelewer word.

 

Weens die vakansiedae, vullis verwydering sal wel geherskeduleer word.

U vullis sal nie op Maandag, 25 Desember 2017 en 01 Januarie 2018 verwyder word nie, maar wel op Dinsdag, 26 Desember 2017 en 02 Januarie 2018.

 

Vir enige noodgevalle kontak 0860 88 11 11