For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Dit is belangrike dat beide families sowel as begrafnisondernemers hulself van die verskillende risiko-vlakke en die toepaslike regulasies vergewis. Hierdie regulasies mag verander wanneer die noodvlakke ookal aangepas word en dit sal beweging tussen provinsies, metropolitaanse areas en distrik munisipaliteite bepaal, asook waar om die vereiste reispermitte bekom om na en van begrafnisse te reis. Artikel 35 van die Regulasies: Noodvlak 1 tydens die COVID-19 inperking stipuleer duidelik hoe begrafnisse hanteer moet word. Volledige riglyne beskikbaar op www.langeberg.gov.za

 • Bywoning van ‘n begrafnis word beperk tot 100 persone en dit word nie ’n verbode byeenkoms geag nie.
 • Nagwake is verbode.
 • Tydens ‘n begrafnis moet alle gesondheidsprotokol en sosiale afstandsmaatreëls nagekom word, sodat  mense, by die begrafnis teenwoordig, se blootstelling aan COVID-19 beperk word.
 • Byeenkomste ná begrafnisse, insluitend 'after-tears', is verbode.

Begrafnisreëlings

 • Alle COVID - 19 verwante begrafnisse in die Langeberg munisipale area moet binne 7 dae plaasvind. Indien die sewende dag
 • op 'n Saterdag val, kan die begrafnis die voorafgaande Vrydag plaasvind. Indien die sewende dag egter op 'n Sondag val, kan die begrafnis die volgende dag plaasvind.
 • Geen gemeenskapsale sal vir begrafnisdienste beskikbaar wees nie.
 • Vir die doel van  kontak-opsporing, moet ‘n bywonings-register van alle roubeklaers, met volle name, ID-nommers en kontak-telefoonnommers bygehou word en aan die munisipaliteit voorsien word.

Dag van COVID-19 Begrafnis

 • Verassing word aanbeveel, indien ‘n persoon weens COVID-19 gesterf het.
 • 'n Teraardebestelling of verassing van die afgestorwe oorskot van ‘n persoon wat weens COVID-19 gesterf het, moet ingevolge die Regulasies op Menslike Oorskotte uitgevoer word.
 • Begrafnisdienste mag nie twee ure oorskry nie.
 • Slegs nabye familie-lede moet ‘n begrafnisdiens bywoon.
 • ‘n COVID-19 pasiënt moet nie ‘n begrafnisdiens bywoon nie, ongeag die familie-band.
Die plaaslike SAPD-kantoor moet ingelig word van alle begrafnisdienste wat plaasvind.

 

Begraafplase

Daar is 15 begraafplase in die munisipaliteit en terwyl kapasiteit mag verskil, is daar geen begraafplaas spesifiek geoormerk vir diegene wat weens Covid-19 gesterf het nie. Families word aangemoedig om met hul verkose begrafnisondernemer saam te werk, en te verseker dat alle papierwerk ingedien is en betalings betyds gemaak word, om vertragings van hul onderskeie begrafnisreëlings te verhoed.

Begrafnisondernemers moet die inbelsentrum kontak by 0860 88 11 11 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SIEN KERKHOFTARIEWE VIR JANUARIE 2021 HIERONDER:
Copy of cemetery tariffs January 2021
LANGEBERG MUNISIPALITEIT BANKBESONDERHEDE

Bank: ABSA

Tak: Montagu

Tak Kode: 334513

Rekening nommer: 105 00 00 00 8

Tipe: Cheque

Verw: Graves en naam van oorledene

Nuutste Afrikaans COVID19 Riglyne vir begrafnisse