For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Langeberg Municipal Council would like to thank the public for their patience and cooperation during the water crisis we experienced from 03 - 09 January 2022 in Robertson.

Due to several system failures, Robertson's four reservoirs reached critically low levels, affecting water quality and water pressure in some areas of Robertson.

Drastic measures had to be taken to increase the inflow of water to the reservoirs with the least inconvenience to the community.

A decision was taken to implement water supply suspensions during the evenings from 18:00 – 05:00 from 05 - 09 January 2022.

This action together with the publics loyal co-operation, made significant improvements to restore the reservoirs back to optimal water levels.

Thanks to the prompt response of the waterworks team, dedicated staff who worked overtime, and the active support of the public, the matter was resolved sooner than expected. This allowed water suspensions to end on Sunday morning, January 9, 2022.

We apologize for the inconvenience caused, and thank all Robertson residents for their understanding throughout this matter.

As a newly elected council, we can assure residents that an investigation is currently underway to determine the reasons for the various system failures and ensure that preventative measures are put in place to avoid a recurrence of such incident in future.

We aim to effectively work together to provide quality services to our community.

We urge the community to please continue to use water sparingly.

 

ALD SW VAN EEDEN

MAYORS OFFICE

 

 

...

Langeberg Munisipale Raad wil graag die publiek bedank vir hul geduld en samewerking tydens die waterkrisis wat vanaf 03 - 09 Januarie 2022 in Robertson ervaar is.

As gevolg van verskeie stelselfoute het die vier reservoirs van Robertson kritieke lae vlakke bereik, wat waterkwaliteit en waterdruk in sommige gebiede in Robertson beïnvloed het.

Drastiese maatreëls moes getref word om die invloei van water na die reservoirs te verhoog met die minste ongerief aan die gemeenskap.

’n Besluit is geneem om watertoevoeropskortings gedurende die aande van 18:00 – 05:00 vanaf 05 – 09 Januarie 2022 te implementeer.

Hierdie aksie, tesame met die publiek se lojale samewerking, het aansienlike verbeterings aangebring om die reservoirs terug na optimale watervlakke te herstel.

Danksy die vinnige reaksie van die waterwerkespan, toegewyde personeel wat oortyd gewerk het, en die aktiewe ondersteuning van die publiek, kon die saak gouer opgelos word as wat verwag is. Dit het toegelaat dat wateropskortings op Sondag oggend 9 Januarie 2022 kon eindig.

Ons vra om verskoning vir die ongerief wat veroorsaak is, en bedank alle inwoners van Robertson vir hul begrip regdeur hierdie krises.

As 'n nuutverkose raad kan ons inwoners verseker dat 'n ondersoek tans aan die gang is om die redes vir die verskillende stelselfoute te bepaal en te verseker dat voorkomende maatreëls ingestel sal word om herhaling van so 'n voorval te voorkom. Ons poog om effektief saam te werk om kwaliteit dienste aan ons gemeenskap te lewer.

Ons doen 'n beroep op die gemeenskap om asseblief voort te gaan om water spaarsamig te gebruik.

 

ALD SW VAN EEDEN

BURGEMEESTERS KANTOOR