Skip to main content

For COVID-19 updates, visit the official government website sacoronavirus.co.za

02 August 2023

PUBLIC MEETING TO DISCUSS THE TRANSFORMATION OF THE COGMANSKLOOF-, BADEN-, KINGNA- AND DWARIGA- IRRIGATION BOARDS TO WATER USER ASSOCIATIONS OF MONTAGU

In terms of Section 98 of the National Water Act (Act No. 36 of 1998), it is the intent to transform the abovementioned Irrigation Boards into Water User Associations in the above-mentioned area.  These Water User Associations (WUA) will include all the other relevant water user groups in the drainage area.

The proposed constitutions of the WUA’s are available for review at the Cogmanskloof Office or via e-mail from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

A public meeting to discuss the transformation and to discuss the proposed constitutions will be held as follows:

DATE:    WESNESDAY 16 AUGUST 2023

TIME:    18:30

PLACE:  MONTAGU PRIMARY SCHOOL HALL

VOORGESTELDE WATERGEBRUIKERSVERENIGINGS WETLIKE KENNISGEWING PUBLIEKE VERGADERING OM DIE OMSKAKELING VAN DIE COGMANSKLOOF~, BADEN~, KINGNA~  EN DWARIGA BESPROEIINGSRADE NA HULLE ONDERSKEIE WATERGEBRUIKERSVERENIGINGS, MONTAGU EN ASHTON LANDDROS DISTRIK, LANGEBERG MUNISIPALITEIT, WESKAAP PROVINSIE.

In terme van afdeling 98 van die Nasionale Water Wet (Wet 36 van 1998), is dit die intensie van die bogenoemde besproeiingsrade om oor te skakel na Watergebruikersverenigings (WGV) wat alle relevante water gebruikers groepe  in die opvangs gebied insluit.

Die konsep grondwet van die onderskeie WGV’s is beskikbaar vir hersiening by die Cogmanskloof Besproeiingsraad kantore of per e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

‘n Publieke vergadering om die omskakeling asook die voorgestelde grondwette te bespreek, sal soos volg gehou word:

DATUM:               WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2023

TYD:                       18:30

PLEK:                     LAERSKOOL MONTAGU SAAL

Share