Skip to main content

Folder Municipal Notices

Documents

pdf Public Comments for TE 49-2021 (English)

250 downloads

The public is hereby invited to submit written comments or representations to the Director Financial Services on or before 11 April 2022, on obtaining long-term debt of R17.8 million.

The Municipal Council will at a special council meeting, scheduled for 03 May 2022, consider the approval of the non-current debt agreement.

For further information and enquiries in this regard, please do not hesitate to contact Mr M Shude on telephone number 023 615 8031, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Langeberg Local Municipality

28 Main Road

Ashton

6715


pdf Publieke kommentaar TE 49 2021 (Afrikaans)

331 downloads

Die gemeenskap word hiermee genooi om skriftelike kommentaar of voorleggings aan die Direkteur: Finansiële Dienste te maak, voor of op 11 April 2022 oor die aangaan van 'n langtermynskuld vir R17.8 miljoen.

Die Munisipale Raad sal op ‘n spesiale raadsvergardering, geskeduleer om op 03 Mei 2022 plaas te vind, die langtermynskuldooreenkoms vir goedkeuring oorweeg.

Vir verdere inligting en navrae in hierdie verband kontak gerus Mnr M Shude telefoon-nommer 023 615 8031, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Langeberg Munisipaliteit

Hoofweg 28

Ashton

6715 


pdf MK No 12/2022

281 downloads

MK No 12/2022 Erf 1501 Montagu


pdf Notice of approval: Annual Report 2020-2021

252 downloads

The 2020/2021 Annual Report and Oversight Report was approved by Council on 22 February 2022.