Skip to main content

For COVID-19 updates, visit the official government website sacoronavirus.co.za

Folder Tribunal Meeting Agendas and Land Use Reports

Documents

pdf Item 1: Erf 725, 1 Smith Street, Mcgregor

115 downloads

pdf Item 1: Erf 1759, Montagu

151 downloads

pdf Item 2: Erf 420, Ashton

203 downloads

pdf Item 3: Erf 275, Nkqubela, Robertson

163 downloads

pdf Agenda Planning Tribunal of 12 September 2022 at Montagu Offices at 10:00

211 downloads

Agenda Planning Tribunal of 12 September 2022 at Montagu Offices at 10:00

pdf Item 2/2022: Erf 1501, Montagu

230 downloads

Item 2/2022: Aansoek Voorgestelde vergunningsgebruik (VBTS) Op Erf 1501, Markstraat 15, Montagu

pdf Item 1/2022: Erf 1079, Montagu

215 downloads

Item 1/2022: Aansoek voorgestelde vergunningsgebruik (dobbelplek) op Erf 1079, Badstraat 17, Montagu

pdf Meeting Minutes from the 4 May 2022 Tribunal Meeting

267 downloads

Meeting Minutes from the 4 May 2022 Tribunal Meeting

pdf Item5: Erf 402 Robertson

302 downloads

pdf Agenda Planning Tribunal of 4 May 2022 at Council Chambers (Robertson Offices) at 10:00

228 downloads

Agenda Planning Tribunal of 4 May 2022 at Council Chambers (Robertson Offices) at 10:00

pdf Item1: De Hoek No 213, Swellendam

232 downloads

pdf Item2: Zand Rivier No 106, Robertson

242 downloads

pdf Item3: Myrtle Grove No 217, Robertson

327 downloads

pdf Item4: Erwe 2445 en 2981 Robertson

252 downloads

pdf Meeting Minutes from the 18 January 2022 Tribunal Meeting

250 downloads

Meeting Minutes from the 18 January 2022 Tribunal Meeting

pdf Tribunal Meeting Agenda: 18 January 2022

320 downloads

Tribunal Meeting Agenda: 18 January 2022

pdf Item 4: (Jan 2022) Voorgestelde wysiging van goedkeuringswaardes Erf 107, Langstraat Montagu

318 downloads

Item 4: Voorgestelde wysiging van goedkeuringswaardes Erf 107, Langstraat Montagu

pdf Item 3: (Jan 2022) Voorgestelde Hers, Onderverd en Konsol Erwe 2,136, 491, 490 Nkquebela

288 downloads

Item 3: (Jan 2022) Voorgestelde Hers, Onderverd en Konsol Erwe 2,136, 491, 490 Nkquebela

pdf Item 1: (Jan 2022) Baviaan Krantz 145-5, Removal of Title Deed Restrictions & Amend Conditions of Approval

265 downloads

Item 1: (Jan 2022) Baviaan Krantz 145-5, Removal of Title Deed Restrictions & Amend Conditions of Approval

pdf Agenda Tribunal - 25 October 2021

279 downloads

Agenda Tribunal - 25 October 2021

pdf Item 1 (Part 1) - Proposed Subdivisions and consolidations

477 downloads

Item 1 (Part 1) - Proposed Subdivisions and consolidations

pdf Item 1 (Part 2) - Proposed Subdivisions and consolidations

407 downloads

Item 1 (Part 2) - Proposed Subdivisions and consolidations

pdf Item 2 (Part 1) - Proposed consent use on erf 1991, Main Road, Ashton

396 downloads

Item 2 (Part 1) - Proposed consent use on erf 1991, Main Road, Ashton

pdf Item 2 (Part 2) - Proposed consent use on erf 1991, Main Road, Ashton

249 downloads

Item 2 (Part 2) - Proposed consent use on erf 1991, Main Road, Ashton

pdf Meeting Tribunal 25 October 2021

418 downloads

pdf Item 2 (Part 3) - Proposed consent use on erf 1991, Main Road, Ashton

257 downloads

Item 2 (Part 3) - Proposed consent use on erf 1991, Main Road, Ashton

pdf Agenda of the Planning Tribunal for 5 August 2021

400 downloads

Agenda of the Planning Tribunal for 5 August 2021

pdf Item 1 (part 1) - Proposed consent use on Erf 1501, 15 Mark Street, Montagu

337 downloads

Item 1 (part 1) - Proposed consent use on Erf 1501, 15 Mark Street, Montagu

pdf Item 1 (part 2) - Proposed consent use on Erf 1501, 15 Mark Street, Montagu

357 downloads

Item 1 (part 2) - Proposed consent use on Erf 1501, 15 Mark Street, Montagu

pdf Item 1 (part 3) - Proposed consent use on Erf 1501, 15 Mark Street, Montagu

406 downloads

Item 1 (part 3) - Proposed consent use on Erf 1501, 15 Mark Street, Montagu

pdf Item 2 - Proposed Rezoning, Departure & Consolidation of erven 1173 & 502, 42 Van Zyl Street, Robertson

314 downloads

Item 2 - Proposed Rezoning, Departure & Consolidation of erven 1173 & 502, 42 Van Zyl Street, Robertson

pdf Item 3 - Proposed Subdivision of Erf 653, 12 Smith Street, McGregor

287 downloads

Item 3 - Proposed Subdivision of Erf 653, 12 Smith Street, McGregor

pdf Meeting minutes from the 20 May 2021 TRIBUNAL MEETING

430 downloads

Meeting minutes from the 20 May 2021 TRIBUNAL MEETING

pdf Agenda of the Planning Tribunal for 20 May 2021

387 downloads

Agenda of the Planning Tribunal for 20 May 2021

pdf Meeting minutes from the 12 March 2021 TRIBUNAL MEETING

410 downloads

Meeting minutes from the 12 March 2021 TRIBUNAL MEETING

pdf Item 5 Onderverdeling, Konsolidasie, en Hersonering van ongeregistreerde erwe (Robertson Uitbreiding 9 - Mediese kantore en Alzheimers Village) Erwe 6733 en 8530, Johan de Jongrylaan, Roberts

363 downloads

Item 5 Onderverdeling, Konsolidasie, en Hersonering van ongeregistreerde erwe (Robertson Uitbreiding 9 - Mediese kantore en Alzheimers Village) Erwe 6733 en 8530, Johan de Jongrylaan, Roberts

pdf Item 4 (deel 2) Hersonering na Sakesone II en vergunnings vir restaurant en woonhuis (Cape Malay food) Erf 644 Paul Krugerstraat 87, Robertson

442 downloads

Item 4 (deel 2) Hersonering na Sakesone II en vergunnings vir restaurant en woonhuis (Cape Malay food) Erf 644 Paul Krugerstraat 87, Robertson

pdf Item 4 (deel 1) Hersonering na Sakesone II en vergunnings vir restaurant en woonhuis (Cape Malay food) Erf 644 Paul Krugerstraat 87, Robertson

389 downloads

Item 4 (deel 1) Hersonering na Sakesone II en vergunnings vir restaurant en woonhuis (Cape Malay food) Erf 644 Paul Krugerstraat 87, Robertson

pdf Item 3 (deel 4) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

294 downloads

Item 3 (deel 4) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

pdf Item 3 (deel 3) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

341 downloads

Item 3 (deel 3) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

pdf Item 3 (deel 2) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

362 downloads

Item 3 (deel 2) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

pdf Item 3 (deel 1) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

398 downloads

Item 3 (deel 1) Hersonering na Sakesone I (Agter KFC vir Woolworths Food) - Hervoorlegging nadat verkeersimpak ondersoek is - Erf 1043 hv Paul Kruger en Konstitusiestraat, Robertson

pdf Item 2 (Deel 2) Vergunning vir dobbelplek (Bourbon Street), Erf 1052, Voortrekkerstraat, Robertson

330 downloads

Item 2 (Deel 2) Vergunning vir dobbelplek (Bourbon Street), Erf 1052, Voortrekkerstraat, Robertson

pdf Item 2 (Deel 1) Vergunning vir dobbelplek (Bourbon Street), Erf 1052, Voortrekkerstraat, Robertson

309 downloads

Item 2 (Deel 1) Vergunning vir dobbelplek (Bourbon Street), Erf 1052, Voortrekkerstraat, Robertson